I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางนันทภัค อินทุยศ

เลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาตลอดชีวิต

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

หัวหน้าฝ่ายการฝึกอบรม

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายผลิตและพัฒนาชุดการเรียนรู้

นายอภิภู ธนการอรนลิน

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม