I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางนันทภัค อินทุยศ

เลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง

หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม

นายอภิภู ธนการอรนลิน

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา