ประกาศประจำหลักสูตร

เทคนิคการขยายพันธุ์พืชทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 วันที่รับสมัคร 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 63 วันที่อบรม 8 - 26 ก.ค. 63
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นายหัสนัย ริยาพันธ์ 08 7020 6591