กำหนดการฝึกอบรม
รายชื่อผู้เข้าอบรม
คำแนะนำการเข้าเรียนและทำกิจกรรม

ประกาศประจำหลักสูตร

รุ่นที่ 1  อบรมวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564
         เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2 504 7727
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com