หลักสูตร เสียงสร้างสุข

รุ่นที่ 3   วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน  ลดเหลือ 3,700 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

การใช้เสียง  การฝึกลมหายใจ  การตีความหมาย  การแสดงท่าทางบนเวที  การร้องเพลงให้น่าฟัง การร้องเพลงสำหรับผู้ใหญ่

บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป หรือผู้สนใจและรักในการร้องเพลง 

*** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเพลง 3 เพลงเพื่อใช้ในการฝึกอบรม  ประกอบด้วย
เพลงไทยสากลเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง  และเพลงสากล 1 เพลง 
หรือเป็นเพลงไทยสากลทั้ง 3 เพลง   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ธนาวุฒิ  ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)

– ผู้ก่อตั้ง ผู้ฝึกสอน และวาทยกรวงประสานเสียง
หญิงทับทิมสยาม และผู้ซึ่งนำวงประสานเสียงหญิง
ทับทิมสยาม คว้าเหรียญทองชนะเลิศในงาน
World Virtual Choir Festival 2021
– เจ้าของบริษัท เอนาวา จำกัด สตูดิโอที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ยืนยาว สุขภาพจิตแจ่มใส
ร่างกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมเสียงเพลง ทั้งคลาสเรียนร้องคาราโอเกะ วงประสานเสียง ฯลฯ
– อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง
– นักประพันธ์เพลง
– อดีตนักแสดงละครเวที อาทิ โหมโรง ผีเสื้อกับดอกไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา
(ผู้อำนวยการโครงการ)

รองศาสตราจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช