หลักสูตร    เสียงสร้างสาร

รุ่นที่ 2   วันที่ 21 – 22  พฤษภาคม  2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน  ลดเหลือ 4,300 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

เรียนรู้ความหมาย อารมณ์เพลง การตีโจทย์เพลง การใข้เสียงร้องเพลงและถ่ายทอดอารมณ์เพลงตลอดจนการแสดงบนเวที อย่างเหมาะสม

  1. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เสียงสร้างสุข รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยได้รับการคัดเลือกว่าเหมาะสมในการอบรมต่อในหลักสูตร เสียงสร้างสาร
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการร้องเพลง อายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยขอให้ส่งคลิปเสียงร้องเพลงมาให้พิจารณา  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ธนาวุฒิ  ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)

– ผู้ก่อตั้ง ผู้ฝึกสอน และวาทยกรวงประสานเสียง
หญิงทับทิมสยาม และผู้ซึ่งนำวงประสานเสียงหญิง
ทับทิมสยาม คว้าเหรียญทองชนะเลิศในงาน
World Virtual Choir Festival 2021
– เจ้าของบริษัท เอนาวา จำกัด สตูดิโอที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ยืนยาว สุขภาพจิตแจ่มใส
ร่างกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมเสียงเพลง ทั้งคลาสเรียนร้องคาราโอเกะ วงประสานเสียง ฯลฯ
– อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง
– นักประพันธ์เพลง
– อดีตนักแสดงละครเวที อาทิ โหมโรง ผีเสื้อกับดอกไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา
(ผู้อำนวยการโครงการ)

รองศาสตราจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช