หลักสูตร    แต่งหน้าอย่างไรให้เป๊ะ

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail :  oce.training@stou.ac.th 
หรือ
LINE ID : 08 7100 1800
**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา
1. การแต่งหน้าอย่างไรให้สวยเป๊ะ
  – การบำรุงผิวหน้า
  – การเลือกใช้เครื่องสำอางค์ให้เหมาะสมกับสภาพผิว ขั้นตอนการแต่งหน้า
  – เทคนิตการแต่งหน้าให้สวยเป๊ะ
2. ฝึกทักษะการแต่งหน้า

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ