หลักสูตร    เสียงสร้างสรรค์

รุ่นที่ 1   วันที่ 29 – 30  พฤษภาคม  2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน  ลดเหลือ 5,200 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
1. ทักษะการร้องเพลงอย่างมืออาชีพ
– บุคลิกภาพเสียง การดูแลสุขภาพเสียง การวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวที
– ฝึกทักษะการร้องเพลงอย่างเข้มข้นก่อนขึ้นเวที
2. การปรากฎกายบนเวทีอย่างมืออาชีพ
– ความสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในการใช้เมื่อต้องปรากฎกายบนเวที
– ฝึกทักษะการปรากฎกายบนเวทีอย่างเข้มข้นก่อนขึ้นเวที

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการร้องเพลง จำนวน 12 คน ต่อรุ่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (พี่โจ้ The Golden Song)

Commentator รายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว Commentator รายการ The Golden Song
เวทีเพลงเพราะ และนักออกแบบท่าเต้น(Choreographer) ระดับแนวหน้าของประเทศ

อาจารย์ธนาวุฒิ  ศรีวัฒนะ (อ.เดว์)

– ผู้ก่อตั้ง ผู้ฝึกสอน และวาทยกรวงประสานเสียง
หญิงทับทิมสยาม และผู้ซึ่งนำวงประสานเสียงหญิง
ทับทิมสยาม คว้าเหรียญทองชนะเลิศในงาน
World Virtual Choir Festival 2021
– เจ้าของบริษัท เอนาวา จำกัด สตูดิโอที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ยืนยาว สุขภาพจิตแจ่มใส
ร่างกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมเสียงเพลง ทั้งคลาสเรียนร้องคาราโอเกะ วงประสานเสียง ฯลฯ
– อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง
– นักประพันธ์เพลง
– อดีตนักแสดงละครเวที อาทิ โหมโรง ผีเสื้อกับดอกไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา
(ผู้อำนวยการโครงการ)

รองศาสตราจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช