หลักสูตร  สร้างห้องเรียนออนไลน์ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว

รุ่นที่ 1  วันที่ 17  สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th
หรือ LINE ID : 0871001800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  เทคนิคการสอนผ่าน VDO ผ่านรูปแบบ Microlearning
2. พื้นฐานการออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์
3. การใช้ AI เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการสร้างคอร์สเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
4. เทคนิคการจัดไฟ และการถ่ายทำ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ณัฐชยา  นรารัตน์

ประสบการณ์ปัจจุบัน
– อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– Education Consultant บริษัท คลาสวินเทคโนโลยี จำกัด
– Co-Founder บริษัท เอวาเคิล จำกัด
– ผู้ก่อตั้งเพจ Kid and Kru
– นักเขียนอิสระ